Nejstarší občanka obce Pržno

1. února 2011, 14:04

Významné životní jubileum oslavila  v měsíci lednu paní Františka Kropová. Dne 24.1. 2011 oslavila již 95. narozeniny. 

Jménem celé obce Pržno přejeme paní Františce Kropové mnoho zdraví a elánu do dalších let.

                                                                                              Obecní úřad Pržno