Návrh změny č.5 územního plánu obce Pržno

15. prosince 2009, 11:18

Pořizovatel: Obecní úřad Pržno

Výkon územně plánovací činnosti pro zm. č. 5: Ing. Martina Kokeš Miklendová

Zpracovatel: Ing. arch. Igor Saktor

Přílohy: