Návrh územního plánu

22. května 2012, 10:15 | určeného k projednání - aktualizace

V současné době probíhá aktualizace zadání úz. plánu vč. aktualizace vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Projektant by měl být  se všemi pracemi hotov do konce července 2012.

Obec bude opětovně řešit následný způsob pořizování územního plánu.