Návrh rozpočtu na r. 2013

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

04.02.2013

Svěšeno:

20.02.2013

4. února 2013, 19:54 | příjmy, výdaje

Rozpočet byl schválen na zasedání ZO Pržno dne 20. února 2013.

Přílohy: