Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu

2. dubna 2019, 10:25

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek.

Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívaní objektu nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.

Od 01.01.2016 se vybírá správní poplatek za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu, a to 100,- za každou osobu.

Přílohy: