Naše škola a školka

16. února 2007, 12:59


 

Indoš.cz

 

 


    

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK - MÍSTEK, příspěvková organizace
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK - MÍSTEK, příspěvková organizace


Pržno 88, 739 03

telefon: 558 677 254
e-mail:

    
Úspěšně byla dokončena druhá etapa rekonstrukce a přístavby naší školy-tělocvičny, školní družiny, mateřské školy a výdejny jídel. Hurá, učíme se v krásné škole!  


školní družina      

Družina je v provozu denně od 11.30 do 16.10 hod. Poplatek za ŠD se vybírá vždy první týden  v měsíci a činí 60,-Kč.

mateřská škola     

Školka je v provozu denně od 6.00 do 16,00 hodin. Poplatek činí 300,- za měsíc. U dětí, které navštěvují polodenně, činí poplatek 200,-Kč/měsíc.

školní jídelna - výdejna         

Od 1.6.2006 jsou obědy dováženy do nové výdejny (v přístavbě školy) z vývařovny školní jídelny ve Starém Městě. Proto došlo k organizačním změnám při výběru a prodeji stravného. Stravné pro děti a se platí vždy určený den v posledním týdnu měsíce na následující měsíc. V případě nezaplacení stravného v daném termínu zaplatí stravné zákonný zástupce přímo u p. vedoucí školní jídelny ve Starém Městě do konce měsíce. V následujícím měsíci nelze bez zaplacení stravu dítěti vydat. Další informace o stravování a odhlašování budou vyvěšeny na informační nástěnce v chodbě nové školní jídelny - výdejny - při zahájení provozu.