Náš svět - Adventní koncert, Evangelické čtení, Mše svaté

11. listopadu 2019, 12:55 | V kapli příspěvkové organizace Náš svět se bude konat:

08. 12. 2019 od 16:00 hodin – Adventní koncert (pozvání v příloze)

11. 12. 2019 od 16:00 hodin – Evangelické čtení

18.12.2019 od 16:00 hodin - Předvánoční Mše svatá

V dalších měsících bude každou druhou středu v měsíci – Evangelické čtení
a každou poslední středu v měsíci římskokatolická Mše svatá.

Přílohy: