Nařízení KVS pro Moravskoslezský kraj č. 2/2009

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

13.05.2009

Svěšeno:

12.07.2009

13. května 2009, 13:54 | o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy - moru včelího plodu
č.písemnosti 25/2009

 

Přílohy: