Nakládání s vodami - vypouštění odpadních vod

29. března 2007, 14:10 | SEPTIKY a ČOV

         Majitelé septiků jsou povinni zažádat  o povolení

            k nakládání s odpadními vodami.

 

         Povinnost mít povolení k vypouštění odpadních vod do vod

      povrchových nebo podzemních není nová.Tuto povinnost

      ukládal již zákon o vodním hospodářství č . 11/1955 Sb.

      8 odst. 1 písm. b) i vodní zákon č. 138/1973 Sb. ( § 8 odst.1 písm c).

 

         V současné době ji ukládá zákon č. 254/2001 Sb. (§ 8 odst. 1. písm. c). 

      Jde tedy o povinnost, která trvá více než 50 let.

 

         Je možné dle zákona udělit výjimečné povolení

            k vypouštění odpad. vod z jednotlivých RD 38 odst. 4, zák. 254/2001 Sb.)

 

         Dle nových informací je možno říci, že nejjednodušším řešením pro majitele septiků je upravit septiky na žumpy. Nemusíte tak hloubat nad složitým budováním doplňkových zemních filtrů či budováním čistíren odpadních vod. Nemusíte žádat žádná povolení, jen je třeba mít na paměti, že žumpa je nádrž na vyvážení a je třeba zajistit si likvidaci odpadních vod firmou, která příslušná povolení.

 

Bližší informace je možné získat na OÚ.