Moravskoslezský kraj - Rozhodnutí o zrušení OOP

1. března 2012, 08:18

Obec obdržela rozhodnutí datovou schránkou dne 22.12. 2011. Jsou zde uvedeny "důvody", proč je OOP tímto Rozhodnutím zrušeno. V závěru dokumentu - v poučení je uvedeno, že je možno se proti tomuto Rozhodnutí odvolat do 15 dnů. (nesprávný krok úředníků - MSK,  "..podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu proti OOP nelze podat opravný prostředek

 

28.12. 2011 je záležitost postoupena právnímu zástupci obce - Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

Přílohy: