Územní plán

Územní plán Pržno byl vydán dne 26. 06. 2013 zastupitelstvem obce.

Další mapové podklady (otevřít v novém okně)

Příspěvky

 

 

 

znak2-nahled1.jpg 11.02.2011

Veřejná vyhláška - Oznámení opatření obecné povahy,

kterým se vydává územní plán Pržno.
ev.č. písemnosti: 9/2011

 

22.09.2010

Oznámení zahájení řízení o návrhu územního plánu Pržno

ev.číslo písemnosti 70/2010
- Oznámení zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu Pržno
- Návrh opatření obecné povahy
- Návrh - textová část
- Odůvodnění - textová část
- I.2.a - Výkres základního členění území
- I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce
- I.2.c - Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastruktury
- I.2.d - Hlavní výkres - koncepce vodního hospodářství
- I.2.e - Hlavní výkres - koncepce energetiky a spojů
- I.2.f - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
- II.2.a - Koordinační výkres
- II.2.b - Výkres širších vztahů
- II.2.c - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 

Strana výpisu

3

 

Další informace