Územní plán

Přerušení řízení u NSS Brno

1. března 2012, 08:42

Přerušení řízení u NSS Brno

 

 

 

Ovolání proti rozhodnutí

1. března 2012, 08:30

Ovolání proti rozhodnutí

 

 

 

Moravskoslezský kraj - Rozhodnutí o zrušení OOP

1. března 2012, 08:18

Moravskoslezský kraj - Rozhodnutí o zrušení OOP

 

 

 

Opatření obecné povahy

1. března 2012, 07:46

Opatření obecné povahy

 

 

 

Veřejná vyhláška - Oznámení opatření obecné povahy,

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

11.02.2011

Svěšeno:

28.02.2011

11. února 2011, 10:10 | kterým se vydává územní plán Pržno.
ev.č. písemnosti: 9/2011

Veřejná vyhláška - Oznámení opatření obecné povahy,

 

 

 

Oznámení o opakovaném řízení o upraveném a posouzeném návrhu ÚP Pržno

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.11.2010

Svěšeno:

13.01.2011

15. listopadu 2010, 07:42 | ev.č. písemnosti 79/2010

Oznámení o opakovaném řízení o upraveném a posouzeném návrhu ÚP Pržno

 

 

 

Oznámení zahájení řízení o návrhu územního plánu Pržno

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

22.09.2010

Svěšeno:

03.11.2010

22. září 2010, 12:11 | ev.číslo písemnosti 70/2010
- Oznámení zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu Pržno
- Návrh opatření obecné povahy
- Návrh - textová část
- Odůvodnění - textová část
- I.2.a - Výkres základního členění území
- I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce
- I.2.c - Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastruktury
- I.2.d - Hlavní výkres - koncepce vodního hospodářství
- I.2.e - Hlavní výkres - koncepce energetiky a spojů
- I.2.f - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
- II.2.a - Koordinační výkres
- II.2.b - Výkres širších vztahů
- II.2.c - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 

 

 

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

22.04.2010

Svěšeno:

08.05.2010

22. dubna 2010, 08:33 | Oznámení vydání změny č. 5 územního plánu obce Pržno
ev.č. písemnosti: 29/2010

Veřejná vyhláška

 

 

 

Návrh změny č.5 územního plánu obce Pržno

15. prosince 2009, 11:18

Návrh změny č.5 územního plánu obce Pržno

 

 

 

Oznámení o projednávání

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

06.08.2009

Svěšeno:

05.09.2009

6. srpna 2009, 11:07 | "Návrhu zadání změny č. 5 Územního plánu obce Pržno"
ev.č. písemnosti: 49/2009

Oznámení o projednávání

 

 

 

Strana výpisu

3

 

Další informace