Územní plán

znak_przno-2-nahled1.jpg 06.08.2012

Návrh územního plánu

ke společnému jednání

mapa-nahled1.jpg 23.07.2012

Vymezení zastavěného území

Orientační časový harmonogram projednávání ÚP

 

znak_przno-nahled1.jpg 12.07.2012

Opatření obecné povahy

Vymezení zastavěného území

 

znak_przno-nahled1.jpg 22.05.2012

Návrh územního plánu

určeného k projednání - aktualizace

 

09.05.2012

Veřejná vyhláška, návrh OOP

ev.číslo písemnosti 20/2012

14.03.2012

Oznámení o konání místního šetření k vymezení

zastavěného území obce Pržno

 

znak_przno6-nahled1.jpg 05.03.2012

Zrušení ÚP Pržno

Nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení.

 

Strana výpisu

2

 

Další informace