Územní plán

19.05.2020

Návrh změny č. 2 územního plánu Pržno – veřejné projednání

Oznámení zahájení řízení o návrhu Změny č. 2 Územního plánu Pržno – návrhu opatření obecné povahy a oznámení o konání veřejného projednání

16.11.2018

TEXT B.

 

16.11.2018

TEXT A.

 

 

20.07.2017

Územní studie Z10

znak_przno-2-nahled1.jpg 20.08.2013

Územní plán obce Pržno

s nabytím účinnosti dne 25.7.2013.

 

14.06.2013

Návrh územní studie Z11

Na Hlínách

znak_przno-2-nahled1.jpg 05.03.2013

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení

o upraveném a posouzeném návrhu ÚP Pržno - návrhu opatření obecné povahy.
Ev.č. písemnosti: 9/2013

 

Strana výpisu

1

 

Další informace