Územní plán

Územní studie Z10

20. července 2017, 16:08

 

 

 

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

19.07.2017

Svěšeno:

23.08.2017

19. července 2017, 15:44 | Oznámení o projednávání "Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Pržno"
ev.č. písemnosti 35/2017

Veřejná vyhláška

 

 

 

Územní plán obce Pržno

20. srpna 2013, 07:28 | s nabytím účinnosti dne 25.7.2013.

Územní plán obce Pržno

 

 

 

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání územního plánu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

10.07.2013

Svěšeno:

26.07.2013

10. července 2013, 16:06 | oznámení vydání územního plánu Pržno formou opatření obecné povahy - ev. č. písemnosti 30/2013

 

 

 

Návrh územní studie Z11

14. června 2013, 12:12 | Na Hlínách

 

 

 

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

05.03.2013

Svěšeno:

16.04.2013

5. března 2013, 07:37 | o upraveném a posouzeném návrhu ÚP Pržno - návrhu opatření obecné povahy.
Ev.č. písemnosti: 9/2013

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení

 

 

 

Návrh územního plánu

6. srpna 2012, 12:12 | ke společnému jednání

Návrh územního plánu

 

 

 

Návrh územního plánu

6. srpna 2012, 11:40 | ke společnému jednání

Návrh územního plánu

 

 

 

Vymezení zastavěného území

23. července 2012, 11:58 | Orientační časový harmonogram projednávání ÚP

Vymezení zastavěného území

 

 

 

Pořizování nového územního plánu obce Pržno

12. července 2012, 09:19

Pořizování nového územního plánu obce Pržno

 

 

 

Strana výpisu

1

 

Další informace