Strategie rozvoje obce Pržno

Program rozvoje obce

11. prosince 2013, 15:41 | na léta 2014 - 2020, s výhledem do roku 2024.

 

 

 

Aktualizace Strategie rozvoje obce Pržno

5. listopadu 2013, 07:34

 

 

 

Strategie rozvoje obce Pržno

10. ledna 2008, 08:11 | plán rozvoje obce na období 2007 - 2013

 

 

 

Strategický rozvojový plán obce Pržno

10. října 2007, 13:53 | pracovní verze rozvoje obce