Místní akční skupina Frýdlantsko – Beskydy, z.s

2. prosince 2019, 11:28 | Výzva na podporu mikroprojektů v rámci programu „V Beskydech to žije“

Chcete podpořit společenský život v obci, posílit vzájemnou spolupráci obyvatel v regionu, zlepšit ochranu přírodního a kulturního dědictví, zachovat a obnovit tradice a podpořit regionální produkci? Využijte tedy výzvy Místní akční skupiny Frýdlantsko – Beskydy, z.s., která v lednu 2020 vyhlásí první výzvu na podporu mikroprojektů.

 

http://www.masfrydlantskobeskydy.cz/aktuality/v-beskydech-to-zije-1-rocnik/