Mimořádné opatření KHS MSK č. 10/2020

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

29.06.2020

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

29. června 2020, 16:07 | ev.č.písemnosti 54/2020

Přílohy: