Mimořádné opatření č. 26/2020 KHS v Ostravě

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

05.10.2020

Svěšeno:

20.10.2020

5. října 2020, 11:53 | ev. č. písemnosti 85/2020

Přílohy: