Mimořádné opatření č. 21/2020 KHS Ostrava

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

14.08.2020

Svěšeno:

13.09.2020

14. srpna 2020, 09:53 | ev.č písemnosti 66/2020

Přílohy: