Mimořádné opatření č. 16/2020 Krajské hygienické stanice v Ostravě

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

24.07.2020

Vyvěšeno do:

10.12.2020

24. července 2020, 10:42 | ev. č. písemnosti 61/2020

Přílohy: