Mimořádné opatření č. 11/2020 KHS MSK se sídlem v Ostravě

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

29.06.2020

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

29. června 2020, 16:11 | ev.č.písemnosti 55/2020

Přílohy: