Máte evidovanou adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny? Pak zbystřete

1. března 2016, 08:16

Od 1. 1. 2016 jsou těm občanů, kteří mají evidovanou adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny, ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt

Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na vhodném místě v sídle ohlašovny jsou po uplynutí deseti dnů splněny podmínky fikce doručení; desátým dnem se považuje písemnost za doručenou. 


Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost nabude právní moc a stane se tak vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti adresátem neznamená, že po adresátovi nikdo nic nemůže chtít, protože o tom nebyl srozuměn. 


Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím pošty je možné promeškat např. lhůtu na odvolání a poškodit takovýmto chováním pouze vlastní osobu. 


Více informací naleznete v příloze.

Přílohy: