Májoví jubilanti

4. května 2009, 11:38

            paní Zdeňka Tůmová                           70 let

            paní Ludmila Přibylová                          70 let

            pan Vladimír Horský                             55 let

            pan Pavel Šatný                                  55 let        

            pan Jan Ondráš                                   50 let

 

Jubilantů srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.

                                                                                                                      oú