Likvidace BRKO

Ruda z Ostravy

14. května 2009, 16:23 | BRKO - biologický rozložitelný komunální odpad

Máte-li zájem o nově připravovanou službu - svoz pytlované posečené trávy - zaregistrujte se na email: . V případě zájmu ze strany občanů by  se zkušební provoz  rozběhnul v průběhu měsíce května. U registrace uveďte číslo popisné, navrhovanou výši úhrady, případné podněty.

Podrobnosti:

- svoz 1 x týdně - pondělí

- pytle k opakovanému použití k zakoupení na 10 -15,- Kč

- předpokládaná cena za svoz jednoho pytle 20 - 30 ,- Kč

- tráva nesmí být posečená déle než tři dny

                                                                                                                       oú