Krasoterapeutická výtvarná školička

2. září 2014, 08:10 | pro děti.

Milí rodiče,

začíná nový školní rok a s ním i Krasoterapie pro děti.

 

Smyslem Krasoterapie je podpořit děti ve výtvarném tvoření, pomoct jim, aby našly samy sebe, své nadání.

Jedná se tedy o tvůrčí činnost, při které je věnována veškerá pozornost dítěti v prostředí, které je inspiruje a zklidňuje.

V jejím centru stojí Vaše děti a jejich individualita.

 

Krasoterapie rozvíjí představivost, vnímání krásy a především tvořivost, která se dnes vysoce cení.

Klade důraz na to, aby se děti při tvoření cítily svobodné a šťastné. To dokáže dát dětské osobnosti velmi mnoho.

 

A proto mi dovolte, abych pozvala Vaše děti na mé hodiny Krasoterapie, které začínají od září ve výtvarném ateliéru pro děti v rodinném domě v Pržně.

Více informací najdete v přiložené pozvánce a na webových stránkách www.krasoterapie.cz

 

Přihlášky na Krasoterapii pro děti prosím zasílejte e-mailem nebo odpovídejte telefonicky na 737 980 125.

Počet míst ve skupině je omezen na max. 6 dětí.

 

Těším se na Vás a Vaše děti,

Sylva Hankeová

Tel. 737 980 125

www.krasoterapie.cz