Kotlíkové dotace

22. května 2017, 16:41 | Výzva č. 2 se blíží!!
Nové informace!!

Jistě mnozí z občanů zaznamenali, že se blíží pokračování tzv. Kotlíkových dotací prostřednictvím Moravskoslezského kraje. Do 1. výzvy se hlásili i 5 žadatelé z naší obce a ti byli podpořeni rovněž z obecního rozpočtu. Celkem obec v dané výzvě přispěla žadatelům částkou 37.500,-Kč.

Na 2. výzvu náš kraj alokováno takřka 900 mil. Kč. Počítá se s výměnou více než 8.600 kotlů v kraji. Finančních prostředků je tedy dostatek a pokud bude zájem i našich občanů, tak i zastupitelstvo obce je připraveno podpořit nové žadatele.  Výzva by měla být vyhlášena v červnu 2017 a příjem žádostí bude zahájen od 5.9. 2017. Žádosti budou podávány elektronicky a následně budou žádosti vč. příloh dokládány v listinné podobě.

Podporovány budou výměny kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícím třídu 3,4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 za:

-          kotel na pevná paliva – biomasa, automatický kombinovaný (uhlí/ biomasa)

-          plynový kondenzační kotel

-          tepelné čerpadlo

Všechny podporované zdroje tepla jsou uvedeny v seznamu vedeném SFŽP pro 2. výzvu.

Co nebude podporováno:

-          kotle výhradně na uhlí

-          kombinované kotle s ručním přikládáním

Občané se zájmem o bližší informace se mohou obracet na starostu obce. Stejně jako u předchozí výzvy bude v příštích měsících pořádán (6-8/2017) ve Frýdlantu n.O. seminář pro žadatele.

S případnými dotazy se obracejte na starostu obce.

 

http://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/studenti-strednich-skol-se-pokusili-_zavarit_-krajsky-server--nepovedlo-se!-94382/

 

http://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/blizi-se-dalsi-kotlikova-vyzva--lide-se-mohou-dozvedet-podrobnosti-na-informativnich-seminarich-poradanych-v-obcich-s-rozsirenou-pusobnosti-94197/

 

http://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/startuje-dalsi-kotlikova-vyzva-v-moravskoslezskem-kraji-94767/

 

 

Přílohy: