Kontrola jakosti vod ve studnách

26. května 2010, 17:05 | znečištěných po povodních

Kontrola jakosti vody v individuálních zdrojích pitné vody (studnách) znečištěných v důsledku záplav

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále KHS) zajistí ze svých prostředků provedení  první  kontroly jakosti vody ve studnách, které jsou zdrojem pitné vody, znečištěných v důsledku proběhlých záplav v postižených lokalitách po provedení jejich sanace (vyčištění a desinfekce).

Podmínky kontroly:

 

  1. Studna je  jediným  zdrojem pitné vody pro domácnost
  2. Studna byla znečištěna  v důsledku  proběhlých  záplav
  3. Studna byla řádně  sanována - vyčištěna a desinfikována

Postup:

 

  1. Občan (vlastník studny) zajistí provedení vyčištění a desinfekce studny a domovních rozvodů podle pokynů uvedených v informačních letácích, které jsou dostupné na obecním (městském) úřadu nebo na internetových stránkách KHS www.khsova.cz). Po provedení sanace nahlásí požadavek na kontrolu vody ve studni na příslušný obecní (městský) úřad s následujícími údaji: jméno, adresa, umístění studny, počet zásobovaných osob.
  2. Obecní (městský) úřad zašle seznam těchto studní na KHS. Zasláním tohoto seznamu příslušný úřad ručí za to, že studny vyhovují stanoveným podmínkám kontroly a jsou připraveny kodběru vzorku vody.
  3. Pracovníci KHS provedou vpředem oznámeném termínu ohledání uváděných zdrojů a odběr vzorků vody klaboratornímu vyšetření. Vpřípadě podezření, že studna nebyla řádně sanována, doporučí vlastníkovi studny další postup.
  4. Po obdržení výsledků laboratorního vyšetření snimi seznámí KHS vlastníky studní a příslušný obecní (městský) úřad.