Kontejnery na zelený odpad ze zahrad

7. dubna 2016, 13:20 | BRKO

Občané,

po obci bude během dubna rozmístěno podle potřeby 5 kontejnerů na biologický rozložitelný odpad - BRKO.

Sloužit budou k odkládání trávy, listí, krátkých nebo podrcených větví, suchých částí rostlin, zkrátka materiálu, který pochází z jarního úklidu zahrad. Obsah kontejnerů bude svážen do kompostárny.

Nádoby nejsou v žádném případě určeny pro jiný druh odpadu!! 

Bude-li zelený odpad znečištěn odpadem komunálním, nebo objemným, bude obec hradit podstatně vyšší částky za jeho likvidaci.

 

Rozmístění kontejnerů:

 

- lokalita pod ústavem

- u kravína

- za hasičárnou

- lokalita na Hlínách - Bojdovo

- pod Olivkovým

 

Objemné odpady je možno bezplatně odvážet na sběrný dvůr (SD) v areálu AVE CZ. Na OU Pržno je ale potřeba vyzvednout si doklad - uloženku, na základě které mohou občané Pržna a vlastníci nemovitostí odpady na SD odvážet, a to 2 x ročně zdarma!!

 

Do sběrného dvora můžete odkládat:

 

 • stavební a demoliční odpad
 • zeminu a kamení
 • biologicky rozložitelný odpad
 • objemný odpad
 • nebezpečný odpad
 • sklo
 • plasty
 • papír, kartony, časopisy a noviny
 • elektroodpad
 • autobaterie
 • železný odpad a barevné kovy

 

Provozní doba SD: 

 

Po - Pa      8.00 - 17.00

So            8.00 - 12.00

 

 

Přílohy: