Kontejnery na listí

27. října 2011, 09:20

 Stejně jako v minulých letech jsou po obci rozmístěny 3 velkoobjemové kontejnery  na biologický odpad - listí, drobné větvičky a odpad ze zahrad. Kontejnery jsou umístěny: za kravínem - směr ústav, u hasičárny a směrem za OÚ - Bojdovo.

 

Občané se zájmem o ekologickou likvidaci listí, si mohou na OÚ zakoupit kvalitní PVC pytle /  15,- Kč.

Zaměstnanci budou od listopadu vždy v pondělí a ve čtvrtek do  9.00 hodin svážet pytle s listím odložené u popelnic.

Využijte této služby, nepalte listí!!

 

Listí do kontejnerů z pytlů vysypávejte!!!                                                             

 

Do kontejnerů nepatří elektrostpotřebiče, komunální odpad, separovaný odpad, pleny!!!

 

Do kontejnerů patří pouze biologicky rozložitelný odpad.

 

Děkujeme.

  • Kontejnery na listí
    Kontejnery na listí