Konkurzní řízení na místo ředitele ZŠ a MŠ Janovice

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

16.05.2016

Svěšeno:

16.06.2016

16. května 2016, 12:52 | ev. č. písemnosti 29/2016

Přílohy: