KAM S LISTÍM ?

2. října 2007, 12:23

Od 2.října jsou v obci dva kontejnery určené ke sběru pytlovaného listí. Využijte této možnosti k jeho ekologické likvidaci. KONTEJNERY JSOU URČENY POUZE NA L I S T Í.  Žádáme, aby jste do pytlů nedávali trávu, hrozí nebezpečí zahoření!!!!

Kontejnery jsou umístěny : 1/ za hasičskou zbrojnicí

                                        2/ za OÚ nad Plavařským potokem ( Bojdová)

V případě zájmu o tuto službu, bude počet kontejnerů rozšířen.

 

        NEPALTE LISTÍ!!! DĚKUJEME.

                             KDO?

                   TI, KTEŘÍ NEPÁLÍ.