Jubilanti - listopad

3. listopadu 2008, 16:02

Listopad je měsícem oslav  výročí těchto naši spoluobčanů:

 

  • paní Drahomíra Miturová           82 let
  • pan Antonín Oborný                  60 let                
  • pan Václav Němec                    60 let
  • pan Miroslav Popelář                 55 let
  • paní Vlasta Rudlová                   55 let 
  • pan Zdenek Rudel                      55 let
  • pan Miloslav Němec                  50 let

                                 

 

Milým oslavencům přejeme mnoho zdraví, elánu, síly a štěstí do dalších let.

                                                                                                       OÚ Pržno