Jubilanti březen

29. února 2008, 13:52

pan Josef Jakeš                            87 let

pan Oldřich Prachař                     75 let

pan František Kolář                      65 let

paní Marie Michnová                    60 let

pan Jan Ferenčík                           55 let

paní Marie Adamcová                 

pan Zdenek Janeček                   

 

 Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a elánu  do dalších let.

                                                                      Blahopřejeme