Jubilanti - březen

1. března 2007, 15:10

 

*      pan  Josef Jakeš           86 let

*      paní Věra Adamcová         70 let

*      paní Emilie Sopčáková      60 let 

*      paní Šárka Skotnicová      55 let                 

*      pan  František Hrabec      55 let

  

             Zdraví, štěstí a  dlouhá léta

                       srdečně přeje

                         OÚ Pržno

               

Věk oslavenců je zveřejňován s jejich  souhlasem!!