IV. etapa výstavby chodníků v obci Pržno.

 

V září roku 2018 byla dokončena „ IV. Etapa výstavby chodníků v obci Pržno“. Jednalo se o výstavbu přibližně 130 m chodníku vedoucího podél silnice III/48414 ve směru na Lubno. Stavba byla realizována s podporou dotačního programu Moravskoslezského kraje, Podpora obnovy a rozvoje Moravskoslezského kraje  2018 – RRC/1/2018. Celková cena díla činila 954.784,- Kč. Obec z programu získala dotaci ve výši 356.516,- Kč. Cena díla byla výrazně ovlivněna zejména zvýšenými náklady spojenými s nutností nestandardního způsobu odvodu povrchových vod z komunikace. Díky tomuto projektu se podařilo novými chodníky propojit takřka celou obec, což významným způsobem přispělo k bezpečnosti chodců a osob se sníženou schopností orientace a pohybu.