Informační SMS systém

1. září 2010, 13:35

Informační SMS systém

Vážení spoluobčané,

již po několikáté se na Vás obracíme z nabídkou na zkvalitnění a zrychlení přenosu důležitých informací směrem od úřadu k občanům. Snahou úřadu je průběžně Vás informovat jednak prostřednictvím tohoto měsíčníku, dále za pomocí místní kabelové televize a v neposlední řadě také pomocí internetu. I přes toto poměrně široké spektrum informačních možností , se ne vždy dostanou všechny zprávy k Vám a hlavně dostatečně rychle. Problém je samozřejmě v tom , že všichni nedisponují těmito médii, nebo jim nevěnují tolik pozornosti. Opomenout nelze ani skutečnost, že nikdo z Vás není neustále u televize či počítače, a tak se k Vám některé informace nemusejí vůbec, natož včas dostat.

Proto opětovně přichází z nabídkou na zasílání „důležitých" informací prostřednictvím SMS. Mobilní telefon je dnes již „nedílnou součástí" každého z nás a  tímto způsobem  jsme schopni promptně informovat všechny registrované.  Řada obyvatel obce již tuto nabídku využila a poskytla své mobilní číslo do SMS sytému. Používání tohoto sytému nemá a nebude sloužit k běžným informacím, ale ke sdělování  krizových zpráv, informací o nenadálých   výpadcích v dodávkách energií či vody apod. Tuto službu plně hradí obec. Je tedy jen na Vás, zatím neregistrovaných, jestli získáte další možnost, jak vědět to důležité co nejdříve. Není také nutné aby byli registrováni všichni obyvatelé, ale vždy alespoň jeden z každého RD.                                                                           

                                                                                                                      Petr Blokša, starosta

 

Jak se registrovat?

  1.   /">  - zaslání tel. čísla
  2. Osobně na OÚ - sdělení tel . čísla
  3. Zasláním SMS na číslo starosty - 723 303 237
  4. Vstupem do diskuse a napsáním čísla - NEDOPORUČUJI
  5. Do schránky OÚ