Informace z autobusové dopravy

19. května 2020, 08:44 | Dle informací z MSK bude od 25. května 2020 regulace dopravy ukončena a spoje budou jezdit jako ke dni 1. března 2020, vyjma předem plánovaných výluk.