Informace pro občany jiného členského státu EU, kteří budou chtít hlasovat na území České republiky ve volbách do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019

2. dubna 2019, 11:56

Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR za předpokladu, že

  • nejpozději 25. května 2019 dosáhne věku 18 let,

  • je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR (tj. nejméně od 10. dubna 2019),

  • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nebo nemá omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu,

  • je u obecního úřadu v místě svého pobytu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

 

Do 14. dubna 2019 do 16:00 hodin může podat občan jiného členského státu EU, který bude chtít hlasovat na území České republiky žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (§29 odst. 1,2 a 3 zákona č 62/2003 Sb., o volbách do EP).

 

Žádosti se přijímají v pracovních dnech v kanceláři referentky.

 

Podat žádost bude výjimečně možné také v poslední den lhůty v neděli 14. dubna 2019 od 8.00 do 16.00 hodin, a to rovněž v kanceláři referentky Obecního úřadu Pržno.

 

 

 

 

 

Další informace