Informace OÚ

13. října 2009, 07:45 | Likvidace listí

I letos jsou v obci rozmístěny kontejnery na listí (POUZE NA LISTÍ !!!), do kterých můžete tento biologický odpad průběžně odkládat. Jsou umístěny stejně jako v loňském roce.

Občané se zájmem o ekologickou likvidaci listí, si mohou na OÚ zakoupit kvalitní PVC pytle / 10,- - 15,- Kč.

Zaměstnanci budou vždy v pondělí a ve čtvrtek do 9.00 hodin svážet pytle s listím odložené u popelnic.

Využijte této služby, nepalte listí!!

Listí do kontejnerů z pylů vysypávejte!!!

Děkujeme.