Informace o postupu výstavby cyklostezky

29. října 2012, 08:59

Cyklotrasa Baška - Ostravice s odbočkou do Čeladné - průběh výstavby - říjen 2012

V současné době je cyklotrasa v rozestavěném stavu, a to ve všech obcích, tj. v Ostravici, Frýdlantu n.O., Pržnu i  Bašce.

 Na území obce Ostravice je provedeno v centru obce rozšíření  chodníků a palisádové zídky, podél toku Ostravice „u peřejí" je podkladní štěrkopísková vrstva, mezi lávkou na místní vodoteči a Bezručovým mostem je položena podkladní vrstva z recyklátu, jako finální vrstva zde bude živičná obalovaná směs. Provedená penetrační úprava za hřištěm bude ještě upravena asfaltovým nátěrem a jemnější frakcí štěrkopísku.

Na území obce Frýdlantu nad Ostravicí je již v Nové Vsi  na  pravobřežní hrázi Ostravice provedena finální štěrková úprava včetně ohumusování břehů od vodárenského objektu v Ostravici ke křižovatce k restauraci „Na nábřeží" . Totéž je realizováno v oblasti Kamence  k potoku Hutný za AVE CZ, a.s., který je překlenutý novým dřevěným můstkem. Na tomto úseku bude ještě provedeno konečné zaválcování. U garáží a zahrádkářské osady na ul. Pajurkově je  již povrch dokončen v živičné úpravě.   V oblasti podél Čeladenky je položena finální vrstva štěrkopísku, provádí se kamenné opevnění břehů a bude následovat  povrchová živičná úpravu v oblasti mostu na silnici do Ostravice č. I/56, který překlenuje Čeladenku. 

Na území obce Pržna je již rovněž položena finální štěrkopísková vrstva včetně ohumusování, která bude ještě zakončena posledním zaválcováním.  U hranice s kat. územím Frýdlantu n.O. je realizován na náhonu nový dřevěný můstek včetně kamenného opevnění břehů. V současné době se projekčně upravuje nevyhovující trasa cyklostezky u mostu přes Ostravici v Pržně, kde dojde ke změně trasy tak, aby cyklisté nekřížili státní silnici, ale podjeli silnici pod mostem.

Na území obce Baška v oblasti Hodoňovic  byly provedeny na hrázi podkladní štěrkopískové vrstvy. Z důvodu kolize se stavbou  vodní elektrárny  jiného investora v téže oblasti jsou zatím další práce na finální úpravě cyklostezky přerušeny. 

Celkový termín pro dokončení stavby cyklotrasy Baška - Ostravice je červen 2013.

Náklady na stavební práce včetně výkonu autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti spojené s administrováním stavby budou činit cca 18,4 mil. Kč. Stavba je dotována z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko v max. výši 16,6 mil. Kč. Jednotlivé podíly obcí jsou stanoveny podle finanční náročnosti stavebních objektů v každé obci. Konkrétní náklady v jednotlivý obcích na uvedené činnosti jsou : Frýdlant n.O. - 6,27 mil. Kč, z toho vlastní zdroje 0,96 mil. Kč, Pržno - 6,98 mil. Kč, z toho vlastní zdroje 1,07 mil. Kč, Ostravice - 3,45 mil. Kč, z toho vlastní zdroje 0,53 mil. Kč, Baška - 1,71 mil. Kč, z toho vlastní zdroje 0,26 mil. Kč. Vlastní zdroje jsou ve výši 15,3 % nákladů na stavbu.

RESPEKTUJTE  TOTO UPOZORNĚNÍ :

DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME NA PŘÍSNÝ ZÁKAZ JÍZDY MOTOREK, ČTYŘKOLEK, KONÍ PO CYKLOSTEZCE.

Pozn :  Situace cyklotrasy je zveřejněna na www stránkách města Frýdlantu n.O. - www.frydlantno.cz, Veřejná správa, Projekty z EU.

 

Přílohy: