Informace o oznámení záměru

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

22.12.2014

Svěšeno:

08.01.2015

22. prosince 2014, 09:02 | stáj pro dojnice, ev. č. písemnosti 64/2014

Přílohy: