II. VH SKP - pozvánka

13. března 2019, 09:05 | VH SKP se koná ve středu 27.3.2019 od 17.00 v sále OC Pržno

II. Valná hromada Sportovního klubu Pržno 2019  se bude konat ve středu 27.3.2019 od 17.00 hod v sále OC Pržno.
Program:
1) Zahájení, volba předsedajícího, schválení programu
2) Volba návrhové komise
3) Zpráva Kontrolní komise (hospodaření za r. 2018)
4) Výroční zpráva SKP za r. 2018
4) Plán činnosti na rok 2019
5) Návrh rozpočtu na r. 2019
6) Různé, závěr
 
Členy zve Výkonný výbor Sportovního klubu Pržno, spolek

Přílohy:

 

 

 

Další informace