Humanitární sbírka

26. října 2009, 09:19

Občanské sdružení Diakonie Broumov

VYHLAŠUJE

H U M A N I T Á R N Í     S B Í R K U

 

  • Ø Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
  • Ø Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
  • Ø Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
  • Ø Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
  • Ø Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
  • Ø Obuv - veškerou nepoškozenou

 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

  • Ø ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce - zekologických důvodů
  • Ø nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
  • Ø znečištěný a vlhký textil

 

Sbírka se uskuteční 2., 3. a 5. listopadu 2009 vždy od 13.30 do 14.15 hodin u vstupu do bývalé kuchyně staré mateřské školky.

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti - materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.  Více na  www: diakoniebroumov.org

Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 224 316 800, 224 317 203