Hostinec "U Adamců" Vás zve...

2. prosince 2008, 15:59

Srdečně     Vás   zveme   ke každoročnímu   posezení  

při  hudbě  Energypárty

u  domácích zabijačkových specialit  s  vařonkou

 

v sobotu  6. 12. 2008

V  HOSTINCI  U  ADAMCŮ