Hola, hola, škola volá...

26. srpna 2008, 15:25 | Informace k zahájení nového školního roku

V pondělí 1.září 2008 se slavnostně otevřou „brány“ všech škol a zahájíme tak nový školní rok 2008/2009.

Provoz v Mateřské škole Pržno zůstává nezměněn,tj. denně od 6.00 – 16.00 hodin,v Základní škole Pržno proběhne slavnostní zahájení nového školního roku od 8.00 hodin v učebně 4. a 5. ročníku, poté se děti s třídními učitelkami rozejdou do jednotlivýh tříd a předpokládané ukončení prvního školního dne je v 10.00 hodin. Následující den bude vyučování ukončeno v 11.30 hodin a od středy 3.9. bude končit výuka již  podle rozvrhu hodin jednotlivých ročníků.

1.9.2008 bude také vybíráno v MŠ i ZŠ stravné  na měsíc září a to v době. POZOR!!! od 6.30 – 12.00 h.v kanceláři budovy MŠ. Upozorňujeme rodiče, aby si zajistili zaplacení stravného a přihlášení dětí ke stravování v daném termínu, neboť v opačném případě bude nutno si osobně vyřídit platbu s paní Grossmanovou.(ŠJ při P.Bezruče ve FM, tel. 558627953).

Od 2. 9. 2008 bude zahájen provoz ve školní družině, kde vzhledem k dané  kapacitě budou přednostně přijaty děti zaměstnaných rodičů a mladších ročníků. Úplata za pobyt v družině zůstane do konce roku 2008 nezměněna( 60,-Kč za dítě na měsíc),ale bude vybrána jednorázově ,prozatím na čtyři měsíce (9.-12.měsíc),tj. 240,- Kč. Termín zaplacení úplaty za školní družinu je  do 20.9.2008.

V novém školním roce přejeme všem dětem úspěchy a výborné výsledky, spoustu nových poznatků,zážitků a kamarádů,rodičům pevné nervy a dobrou spolupráci s naší školou.

                                                      Mgr.Dagmar Sedlářová

                                                              ředitelka školy