Hasičský záchranný sbor upozorňuje na rizika!

7. prosince 2018, 09:12 | Závěr roku je tady!

Vánoce

S vánočními svátky je neodmyslitelně spjato používání svíček. Domácnosti jsou

v dnešní době doslova přeplněny hořlavými materiály. Čalounění nábytku, koberce nebo

závěsy jsou vyrobeny z lehce hořlavých látek. I přes častá varování hasičů dochází každý rok

v období vánočních svátků k mnoha požárům způsobených rozšířením ohně od hořících

svíček. Jakákoli zapálená svíčka je v podstatě otevřený oheň, a proto bychom při manipulaci

s ní měli dbát zvýšené opatrnosti. Je potřeba si uvědomit, že ne každá vánoční dekorace se

svíčkami je určena k zapalování. Klasickým příkladem je adventní věnec. Při jeho pořízení je

potřeba zjistit, zda svíčky na něm umístěné lze zapalovat nebo zda věnec plnit pouze

dekorativní úlohu a svíčky se nesmí zapálit.

Dále je nutné vybrat i vhodné místo, kde bude vánoční dekorace se zapálenými

svíčkami umístěna. Rozhodně není vhodné umístit takovou dekoraci tam, kde by mohlo dojít

ke styku zapálené svíčky s hořlavým vybavením domácností např. k oknům, kde vlivem

průvanu může dojít k pohybu záclon ke svíčkám, dále do blízkosti sedacích souprav nebo na

police a skříně, kde může dojít k rychlému rozšíření případného požáru. Pod dekoraci se

zapálenými svíčkami položte vždy nehořlavou podložku. Dávejte také pozor domácí zvířata

nebo děti, které mohou při hře snadno převrhnout hořící svíčku a neštěstí je na světě.

Zapálené svíčky stejně jako jiný otevřený oheň nikdy nenechávejte bez dozoru.

I krátké opuštění bytu se může vlivem malé nehody, jako třeba zapomenutí klíčů nebo

zaseknutému zámku, protáhnout na delší dobu, během které se případný požár snadno rozšíří

na celý byt. Proto vždy při opuštění bytu jakýkoli oheň spolehlivě uhaste.

Ve vánočním období rovněž dochází kvůli zvýšené činnosti v kuchyních při přípravě

svátečních jídel poměrně často ke vznícení potravin při vaření. Při hašení vzníceného oleje na

pánvi nikdy nepoužívejte vodu, ale vypněte sporák a oheň uduste přiložením poklice nebo do

vody namočené a vyždímané utěrky. Existují také speciální hasicí deky nebo hasicí přístroje

určené právě na požáry tuků (třída požárů F).

Aby vás při tom všem vánočním shonu v domácnosti nepřekvapila nemilá událost,

a případný požár jste včas zjistili, instalujte si v bytě hlásič požáru, který vás intenzivním

zvukovým signálem upozorní na hrozící nebezpečí.

 

Oslavy konce roku

Blíží se závěr roku a s ním i čas silvestrovských oslav. S nimi také přichází řada

nebezpečí, zejména proto, že se samozřejmě jejich příprava neobejde bez obstarání tzv.

zábavné pyrotechniky.

Největší nebezpečí představují neodborně podomácku vyrobené pyrotechnické

výrobky, proto používejte pouze pyrotechniku uvedenou do oběhu legálně s návodem, jak ji

obsluhovat a skladovat.

Zábavnou pyrotechniku používejte tak, abyste předešli zraněním nebo škodám na

majetku. Pyrotechniku skladujte v suchu a chladu (nikdy ne v blízkosti topení, kamen nebo

jiných zdrojů tepla) a mimo dosah dětí. Je vhodné odklidit z balkonů veškerý hořlavý

materiál, který by mohla odpálená pyrotechnika snadno zapálit. Vždy dodržujte návod

výrobce. Při manipulaci nemiřte na sebe ani na ostatní osoby. Neodpalujte pyrotechniku

z oken svého bytu či domu. S pyrotechnikou manipulujte vždy na volném prostranství,

v dostatečné vzdálenosti od domů, zaparkovaných aut, kontejnerů, stromů a keřů (použití

pyrotechnických výrobků v bytech a uzavřených prostorách je zpravidla zakázáno). Nesbírejte

nevybuchlé petardy a nesahejte na ně. A rozhodně nikdy nepoužívejte pyrotechniku pod

vlivem alkoholu.

V neposlední řadě nesmíme zapomenout na domácí zvířata. Uvědomme si, že zvířata

velice bolestně vnímají zvukové projevy při odpálené pyrotechnice, když např. pes oproti

člověku asi 16x citlivější sluch. A stres, strach, agrese nebo pokusy o útěk našich domácích

mazlíčků jsou ty nejmenší následky našich veselých silvestrovských oslav.