Hasičský ples

23. ledna 2008, 09:33 | již tuto sobotu se koná tradiční Hasičský ples

Na tuto akci si Vás dovoluje pozvat sbor dobrovolných hasičů Pržno.

Akce se koná 26. ledna 2008 ve 20.00 hodin v hostinci U Adamců.

Vstupné 50,- Kč

Občerstvení + tombola

K tanci a poslechu bude hrát hudba p. Pavlíčka z Palkovic