Druhá změna rozpočtu dle platné rozpočtové skladby - rozpočtové opatření Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

22.07.2020

Vyvěšeno do:

22.07.2021

22. července 2020, 10:41 | ev. č. 59/2020

Přílohy: