Dotace na úhradu škod

20. května 2010, 14:53 | způsobených povodní

Žádáme občany, aby sdělili na OÚ Pržno kvalifikovaný odhad nákladů na likvidaci škod u jednotlivých objektů,  spojených s povodní vzniklých po 18.5.2010. Tyto náklady mohou být hrazeny z dotace ( ze státního rozpočtu).

Odhady předejte na OÚ nejpozději do 25.5.2010.

Prostředky státního rozpočtu budou účelově určeny na úhradu prvotních nezbytných nákladů na záchranné a likvidační práce, které byly vynaloženy v návaznosti na opatření, uložená orgány kraje a obcí při povodni. 

Rozpočtové prostředky bude možno čerpat na krytí účelně vynaložených nákladů, a to zejména na:

 • nákup vody,
 • nákup paliv,
 • nákup energie,
 • nákup vysoušečů zdiva,
 • nákup odvlhčovačů,
 • nákup čerpadel,
 • nákup motorových pil a vyprošťovacích zařízení,
 • nákup zdravotnického materiálu a léků,
 • nákup desinfekčních prostředků,
 • odvoz odpadů,
 • revize elektroinstalace
 • posudky statika,
 • nákup očkovacích vakcín,
 • monitorování vody a půdy,
 • rozbory pitné vody a obnovu dodávek pitné vody,
 • obnovu dodávek elektřiny,
 • obnovu dodávek plynu,
 • nákup a opravu poničeného zařízení,
 • stavební úpravy,
 • demolice nebezpečných a život ohrožujících statický narušených objektů,
 • odstranění náplav,
 • odstranění vyvrácených nebo zlomených dřevin,
 • odstranění stavební sutě a zbytku zničených objektů,
 • čerpání vody ze sklepů a skladů,
 • odvlhčení a vysoušení objektů,
 • stěhování,
 • úklid veřejného prostranství,
 • provizorní přechody,
 • odvoz naplavenin,
 • ochranné pomůcky,
 • nouzové ubytování a stravování

Tyto finanční prostředky jsou však omezeny a při jejich čerpání je nutné postupovat obezřetně a zvažovat každou akci jednotlivě, zda je neodkladně nutné tuto akci provést. Prostředky budou poskytnuty obcím formou dotace s potřebou následného vyúčtování.