Dodávka nábytku pro COV Pržno II

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

22.05.2015

Svěšeno:

04.06.2015

22. května 2015, 11:30 | Veřejná zakázka na dodávku nábytku do COV v obci Pržno.
Ev. č. písemnosti: 27/2015

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku do nově budovaného Centra občanské vybavenosti v obci Pržno. Konkrétně se jedná o nábytek do podkroví, zasedacího sálu, knihovny, kanceláře starosty, dalších kanceláří obecního úřadu, archivu, kuchyňky, mateřského centra, dvou družin, kanceláře družiny, šatny u učebny, učebny, zázemí zaměstnanců, technického zázemí a skladu. 
Podrobný popis předmětu plnění je uveden v příloze č. 2 této výzvy (technická specifikace předmětu plnění). Tato příloha rovněž slouží ke stanovení nabídkové ceny. 
Dodavatel je povinen rovněž zajistit montáž nábytku a dopravu do místa plnění. 

Přílohy:

 

 

 

Další informace