Dodávka nábytku pro COV Pržno

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

29.04.2015

Svěšeno:

14.05.2015

29. dubna 2015, 12:10 | Veřejná zakázka na dodávky.
Ev.č.písemnosti: 21/2015

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku do nově budovaného Centra občanské vybavenosti v obci Pržno. Konkrétně se jedná o nábytek do podkroví, zasedacího sálu, knihovny, kanceláře starosty, dalších kanceláří obecního úřadu, archivu, kuchyňky, mateřského centra, dvou družin, kanceláře družiny, šatny u učebny, učebny, zázemí zaměstnanců, technického zázemí a skladu. 
Podrobný popis předmětu plnění je uveden v příloze č. 2 této výzvy (technická specifikace předmětu plnění). Tato příloha rovněž slouží ke stanovení nabídkové ceny. 
Dodavatel je povinen rovněž zajistit montáž nábytku a dopravu do místa plnění.

 

 

Kompletní znění veřejné zakázky je zveřejněno na adrese:

 

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-przno_49/ 

Přílohy:

 

 

 

Další informace